Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
We Are The Ones Who Really Care
Číslo projektu:2016-2-SK02-KA105-001046
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:22882.5 €
Sumár projektu:Predkladateľom projektu je organizácia INEX Slovakia, nezisková organizácia venujúca sa osobnostnému rozvoju, zmysluplnému prežívaniu voľného času a podpore mladých ľudí bez ohľadu na národnú, politickú príslušnosť, či náboženské vyznanie. Dlhodobo sa ve
Koordinátor:INEX SLOVAKIA