Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Inspiring Energy of Volunteering
Číslo projektu:2016-2-SK02-KA105-001048
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:15212 €
Sumár projektu:Projekt nie je obsahovo náročný, ale hodnotím ho ako pomerne efektívny. Žiadateľ sa nesnaží kombinovať veľké množstvo aktivít a stanovovať si príliš ambiciózne ciele. Je veľmi výstižne popísaná cieľová skupina, jej potreby, východisková situácia projektu
Koordinátor:Občianske združenie Kvas