Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Let´s volunteer! II.
Číslo projektu:2016-2-SK02-KA105-001070
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:8208 €
Sumár projektu:Projekt predkladá organizácia V.I.A.C., veľmi skúsený žiadateľ programu Erasmus+. EDS bude v organizácii vykonávať dobrovoľník z Lotyššska, ktorý po dobu 12 mesiacov bude pomáhať bojovať proti stereotypom a predsudkom voči ľudom zo zahraničia v regióne Or
Koordinátor:V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže