Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drama Queens
Číslo projektu:2016-2-SK02-KA105-001085
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:43358 €
Sumár projektu:Navrhovaný projekt „Drama Queens„ predkladá organizácia Saplinq. Projekt je zložený z 3 hlavných aktivít: prípravné stretnutie a dve vzdelávacie školenia. Cieľom prvého školenia je poskytnúť účastníkom teoretický základ, ako aj praktické zručnosti v rámc
Koordinátor:Saplinq