Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
YLIAS - Young Leaders in Active Society
Číslo projektu:2016-2-SK02-KA347-001008
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:19410 €
Sumár projektu:Projekt Dialógu medzi mladými ľuďmi a tvorcami politík bude realizovať Rada mládeže žilinskéhoa, témou projektu je participácia mladých ľudí na rozhodovaní na lokálnej úrovni. Projekt sa snaží reagovať na aktuálne potreby mladých ľudí v zapojených kr
Koordinátor:Rada mládeže Žilinskéhoa