Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Učíme se podnikat v Evropě
Číslo projektu:2017-1-CZ01-KA219-035570_2
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:0 €
Sumár projektu: Náš projekt je zaměřen na rozvíjení základních a průřezových dovedností - jazykových dovedností, digitálních kompetencí a používání inovativních pedagogických přístupů v oblasti výchovy k podnikání s využitím IT technologií prostřednictvím vytvoření žákovských minipodniků. Do projektu jsou zapojeni žáci a pedagogové 4 středních školy z Česka, Slovenska, Polska a Itálie. Žáci si založí žákovské minipodniky s těmito oblastmi podnikání: Česko - Marketingová a reklamní agentura, Slovensko - Cestovní kancelář zaměřená na regionální turistiku, Polsko - Bistro s nabídkou regionální kuchyně, Itálie - Cateringová společnost. Žáci vytvoří webovou stránku, na kterou budou vkládat informace o činnosti svých minipodniků. V rámci čtyř společných setkání vycestuje 96 žáků a pedagogů. Na těchto setkáních si budou navzájem teoreticky i prakticky prezentovat činnosti svých minipodniků, absolvovat workshopy se mladými podnikateli a zástupci sociálních partnerů a poznávat své země a regiony. Budou si rovněž zvyšovat své kompetence prostřednictvím systému ECVET. Během realizace 28 měsíčního projektu vytvoří tyto společné výstupy: webová stránka, e-knihovna, e-slovníček ekonomických a podnikatelských pojmů a časosběrný dokumentární film s anglickými titulky. Společné výstupy budou využitelné a aktualizované i po ukončení projektu.
Koordinátor:Stredna odborna skola
Námestovo