Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zlepšovanie medzikultúrnych zručnosti a projektového riadenia, Európsky rozvoj školy
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-034924
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:0 €
Sumár projektu:Pozadie projektu: So zmenou regionálneho trhu práce na európsky pracovný trh sa požiadavky na našu školu zmenili. Naša škola má a chce pripraviť našich študentov pre Európu aj pre európsky trh práce. To je dôvod, prečo sa medzikultúrne a projektové manažérske zručnosti učiteľov musia výrazne zlepšiť. Medzikultúrne zručnosti sú multidisciplinárnou kompetenciou a nevyhnutnou súčasťou otvorenej školy Európy. Tieto zručnosti by sa mali naučiť v medzikultúrnych vzdelávacích školeniach a v školeniach v oblasti riadenia projektov. Dôležité pre nás je, že naši učitelia navštívia školenie spolu s učiteľmi z iných krajín, takže medzikultúrne učenie sa môže odohrávať po celú dobu seminára. Súčasne naši učitelia sa majú možnosť stretnúť s potenciálnymi partnermi projektov a plánovať s nimi školské výmeny, e-twinning alebo pozorovať skúseného pracovníka pri práci. Projektové ciele: Zlepšenie medzikultúrnych zručností a zručnosti projektového riadenia učiteľov. Počet a profil účastníkov: 4 zúčastnení učitelia by mali: - byť ochotní navštíviť školenie v zahraničí - mať dostatočné jazykové schopnosti - mať vôľu rozširovať európsku myšlienku kolegom a študentom - mať vôľu integrovať európsku myšlienku do vyučovania Opis aktivít: Účasť na kurzoch medzikultúrneho projektového riadenia Metodológia: Medzikultúrne kompetencie by mali byť implementované na hodinách. Zručnosti projektového riadenia učiteľov by mali byť inštitucionalizované v európske projekty. Krátky opis výsledkov a predpokladaného dopadu a taktiež možné dlhodobé prínosy: Skúsenosti zo seminára posilnia motiváciu pre medzikultúrne vzdelávanie. Medzikultúrna spolupráca a práca na európskych projektoch bude účinnejšia. Seminár umožní učiteľom inšpirovať viac pedagogických pracovníkov na prácu na európskych projektoch a využívať projektové práce ako prostriedok na rozšírenie medzikultúrnych, jazykových a sociálnych zručností študentov. Rozšírením týchto zručností naši študenti budú v budúcnosti lepšie pripravení na požiadavky európskeho a medzinárodného trhu práce.
Koordinátor:Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice
Košice