Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nový prístup
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-034962
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:4270 €
Sumár projektu:Hlavným cieľom základnej školy sv. Andreja Svorada a Benedikta je poskytovať kvalitné vzdelávanie. Škola potrebuje motivovaných učiteľov, ktorí sú ochotní na sebe pracovať tak, aby dosahovali vysokú profesionálnu úroveň vo všetkých oblastiach svojej práce. Zahraničné kurzy im pomáhajú zdokonaľovať jazykové zručnosti, rozširovať obzor vo vybraných oblastiach, implementovať nové prvky do svojho vyučovania, zdieľať kultúrne dedičstvo nášho národa s Európskymi partnermi a prezentovať medzinárodné kultúrne dedičstvo svojim žiakom. Pre tento projekt sme vybrali dve zamestnankyne, ktoré prejavili záujem využiť príležitosť, ktorú ponúka program Erasmus + pre zdokonalenie vlastnej profesionality, hľadanie nových možnostií kontaktov a inšpirácie pre vlastnú výchovno-vzdelávaciu a projektovú prácu s deťmi. Po návrate z kurzov prinesú novú perspektívu do pedagogickej práce. Zavedú do praxe nové inovatívne vyučovacie aktivity. Pripravia prezentáciu a otvorenú hodinu pre svojich kolegov a budú sa podieľať na príprave multilaterálneho školského projektu. Pritiahnu viac učiteľov, rodičov a žiakov k projektovej práci. Budú motivovať učiteľský zbor k účasti na aktivitách projektu Erasmus + i ďalších aktivitách napĺňajúcich myšlienku celoživotného vzdelávania.
Koordinátor:Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalite 729
Skalité