Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aktívne zdokonaľovanie sa v cudzom jazyku s využívaním moderných technológií
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-035024
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:0 €
Sumár projektu:Účasťou na projekte Erasmus+ si chceme v prvom rade zlepšiť a rozšíriť jazykové znalosti nemeckého jazyka, nadobudnúť praktické techniky a zručnosti vo výučbe tohoto cudzieho jazyka vo vyučovacom procese a v neposlednom rade s ostatnými zúčastnenými participantmi kurzu zdieľať nové nápady, spôsoby, problémy, techniky učenia žiakov a diskutovať o tom, ako čo najefektívnejšie rozvrhnúť vyučovaciu hodinu v cudzom jazyku, aby priniesla žiakom čo najväčší úžitok a utvrdila ich vedomosti a zručnosti. Vyslaní budú 2 účastníci-pedagógovia na kurz do Viedne. Kurz je zameraný na učiteľskú nemčinu a pozostáva z 20 lekcií Učiteľského tréningového kurzu a z 5 lekcií Kultúrneho/špeciálne záujmového programu. Účasťou na kurze si zlepšíme osobný prejav a plynulosť nemčiny, získame nové obzory v oblasti nových učebných materiálov pre rôzne úrovne jazyka, učebníc, nových komunikačných metód pre výučbu a využívanie audiovizuálnych médií vo výučbe. Kurz nám poskytne príležitosť podrobne sa zoznámiť s rakúskou kultúrou, politickým, geografickým a historickým vývojom, spoznať rakúske zvyky, modernú rakúsku a nemeckú kultúru a politiku a o tom všetkom diskutovať s ostatnými účastníkmi kurzu. Po návrate z kurzu majú účastníci záujem nové nadobudnuté znalosti a zručnosti aplikovať vo vyučovaní, oboznámiť ostatných pedagógov vyučujúcich cudzí jazyk so skúsenosťami, informáciami o reáliách a kultúre Rakúskej krajiny a to pomocou fotodokumentácie prezentovanej priamo na vyučovaní, ďalej jej zverejnenie na stránke školy a v školskom časopise a to všetko pre väčšiu motiváciu žiakov zvoliť si nemecký jazyk ako druhý cudzí jazyk. Snahou účastníkov kurzu je nadviazanie nových kontaktov, predovšetkým s nejakou partnerskou školou v Rakúsku. .
Koordinátor:Základná škola Masarykova 19/A,Košice
Košice