Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozvoj kvality vzdelávania na základnej škole
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-035025
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:10130 €
Sumár projektu:Projekt Rozvoj kvality vzdelávania na základnej škole zahŕňa Základnú školu Ul. Vajanského 2844/47 v Lučenci a vzdelávacie inštitúcie pôsobiace vo Veľkej Británii a Taliansku. Vzdelávacích kurzov v zahraničí sa zúčastnia 4 pedagógovia zastupujúci všetky stupne školy, t.j. vedenie školy, prvý a druhý stupeň, čím sa deklaruje úspešnosť projektu a splnenie cieľa, prečo škola projekt chce realizovať. Po skončení projektu sa očakáva jeho priaznivý dopad nielen na vzdelávanie, inštitúciu, pedagógov a žiakov školy, ale aj na školy v regióne. Projekt poskytne učiteľom vedomosti o nových inovatívnych výchovno - vyučovacích metódach a stratégiách, ktorých využívanie bude smerovať k zvýšeniu kvality vyučovania. Účastníci kurzov získajú skúsenosti pri poznávaní kultúr a národných hodnôt iných národov, ktoré prispejú k výchove proeurópsky orientovaných, zdravo sebavedomých a slušných ľudí, ktorý sa cítia byť občanmi Európy, pričom si uvedomujú svoju národnú príslušnosť a identitu. Vzájomná výmena skúseností a dobrej praxe je neoceniteľný benefit, ktorý účastníci kurzov získajú. Získanie nových poznatkov, informácií a skúseností bude motivovať pedagógov k ich celoživotnému vzdelávaniu, bude motivovať žiakov učiť sa a získavať vedomosti a v neposlednom rade sa zvýši kredit a konkurencia schopnosť školy v regióne. Organizácie , zabezpečujúce kurzy, ich profesionálni lektori poskytnú pedagógom nielen svoje vedomosti a poznatky, ale aj množstvo materiálov, ktoré naši učitelia budú môcť využiť vo svojej práci a diseminovať medzi ostatnými pedagogickými zamestnancami. Účastníci kurzov získajú po ich absolvovaní medzinárodne uznávané certifikáty, ktoré prispejú k profesionálnemu osobnému rastu a zvýšia kredit školy. Cieľom projektu je nadobudnúť a získať nové inovatívne kompetencie a inšpirujúce podnety, ktoré prispejú k skvalitneniu vyučovania na škole. Získané vedomosti prispejú nielen k zlepšeniu ich doterajších kompetencii , ale aj k nadobudnutiu nových výziev v učiteľskej profesii, motivácii ďalších pedagogických a odborných zamestnancov k vzdelávaniu v zahraničí, hlbšiemu pochopeniu praxe, vzdelávacieho systému a vzdelávania v iných krajinách.
Koordinátor:Základná škola Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec
Lučenec