Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Radosť v učení (sa)
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-035199
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:8740 €
Sumár projektu:Projekt „Radosť v učení (sa)" nadväzuje na predchádzajúce skúsenosti inštitúcie a jej pedagogických zamestnancov v oblasti vzdelávania. Cieľom projektu je zlepšiť kompetencie pedagógov vzdelávaním sa v zahraničí za účelom spoznania európskych trendov vo výchovno-vzdelávacom procese a zvyšovať profesionálne kompetencie manažmentu - riaditeľa školy. Na vzdelávacích kurzoch sa zúčastnia piati zamestnanci školy. Sú to motivovaní zamestnanci, ktorí vedia v čom sa chcú a potrebujú zlepšiť a sú ochotní podeliť sa o skúsenosti, ktoré získali. Účastníci mobilít sa zúčastnia kurzov vo vzdelávacích inštitúciách: Pilgrims (jazykové kurzy: Creative Methodology for the Language Classroom a English Language Improvement Course), Europass teacher academy (jazykový kurz: Intensive English Course and CLIL for teachers), Tanja Kaufmann (kurz o rozpoznávaní vlastného šťastia: Glück(lich) im Unterricht) a Dorea (kurz na účinnú tímovú prácu: Team Work as a Means for Enhancing Productivity). Na realizácii projektu sa bude podieľať interný tím pedagogických zamestnancov v spolupráci s Národnou agentúrou. Výsledkami projektu sú novú učebné plány, učebné materiály, správy, osvedčenia o uznaní vzdelávania, poznatky a skúsenosti získané účastníkmi, lepšie jazykové zručnosti, stretnutia, diskusie, nové kontakty. Predpokladanými dopadmi projektu sú skvalitnená výučba, pútavé hodiny, aktualizácia učiva, pozitívna a radostná atmosféra na vyučovaní, pozitívna prezentácia školy, zmeny v riadení inštitúcie, spoznanie iných krajín, výmena skúseností a poznatkov z účastníckych krajín. K dlhodobým prínosom projektu patrí zvýšenie prestíže školy na Slovensku a v zahraničí.
Koordinátor:Gymnázium sv. Andreja
Ružomberok