Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cesty k bioproduktom cez návrat k tradíciám
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035250
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:27485 €
Sumár projektu:Zdravie a stravovanie sú spojené nádoby. Kvalitná výživa je základom pre fyzické a duševné zdravie. Zdravé potraviny dosiahneme návratom k prirodzeným podmienkam. Ekologické hospodárenie nie je ničím nový - opiera sa o tradície a tisícročné skúsenosti našich predkov. My sme školou pre rozvoj vidieka a kladieme dôraz na oživenie a udržanie tradičných postupov, vyhýbame sa používaniu dochucovadiel, sladidiel a konzervačných látok. Návrat k tradíciám sa nám ukazuje ako návrat ku kvalite. Projekt "CESTY K BIOPRODUKTOM CEZ NÁVRAT K TRADÍCIÁM" je určený odborným zamestnancom školy - učiteľom odborných predmetov, majstrom odborného výcviku a ostatným odborným zamestnancom školy, ktorí sa podieľajú na praktickej príprave žiakov školy v odboroch cukrár, pekár, mäsiar a včelár. Účastníci projektu by sa mali v troch turnusoch zúčastniť 8-dňovej odbornej prípravy v talianskej Umbrii v rodinných výrobniach , malých podnikoch, na Strednej odbornej škole v Spolete a u producentov biomedu. Ciele projektu sú - podporiť profesionálny rozvoj zamestnancov, motivovať ich k zvýšeniu kvality výučby a odbornej prípravy so zameraním na ekologické potraviny a tradičné postupy, posilniť u účastníkov znalosť cudzích jazykov , zlepšiť ich informovanosť o iných krajinách a kultúrach, vyhľadať partnerov s rovnakým zameraním na tradičnú kvalitnú výrobu cukrárskych, pekárskych a mäsových výrobkov a produkciu medu a vybudovať sieť medzinárodných kontaktov pre ďalšiu spoluprácu v rámci študentských mobilít. Očakávame, že úspešná realizácia projektu zvýši príťažlivosť a kapacitu odborov cukrár, pekár, mäsiar a včelár medzi mladými ľuďmi tým, že škola rozšíri svoj medzinárodný rozmer. Certifikáty (Europass, Azurra certifikát, certifikát IES, hodnotiace správy), ktoré účastníci získajú, sú európskymi nástrojmi pre ďalší kariérny rozvoj. Výsledky budú prezentované počas akcií organizovaných školou - Farmárske trhy, Celonárodná včelárska výstava, Deň otvorených dverí, zasadnutie Vidieckeho partnerstva a občianskeho združenia Tradičná chuť a výkonného výboru Slovenského zväzu včelárov, nadnárodného stretnutia našich zahraničných partnerov v rámci projektu KA2 Strategické partnerstvá. Dlhodobým prínosom je rozvoj spolupráce s novozískanými partnermi a možnosť vysielať k nim na mobility našich študentov, zjednotenie výstupov vzdelávania a odbornej prípravy, aby bolo odborné vzdelanie uznávané budúcimi zamestnávateľmi v celej EÚ.
Koordinátor:Stredná odborná škola
Banská Bystrica