Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EFFECTIVE TEACHING/EFFECTIVE LEARNING
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA104-035157
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:6010 €
Sumár projektu:Naša jazyková škola sa rozhodla vypracovať projekt s názvom EFFECTIVE TEACHING / EFFECTIVE LEARNING. Ide o databázu úloh, ktorá bude slúžiť ako pracovná pomôcka pre lektorov počas vyučovacieho procesu a bude to zároveň študijná pomôcka pre našich študentov/klientov. V databáze úloh, v sekcii "pre lektorov" sa budú nachádzať dva typy úloh, a to: 1. Gramatické (pre všetky jazykové úrovne) 2. Konverzačné (pre všetky jazykové úrovne) Tieto sa budú môcť využívať na všetkých hodinách, ktoré sa v našej jazykovej škole realizujú, t.j. vo firemných kurzoch pre našich firemných klientov a vo verejných kurzoch pre našich študentov. V sekcii "pre študentov" klienti nájdu rôzne typy gramatických cvičení, ktoré budú slúžiť ako doplnkový materiál k štúdiu. Hlavnými cieľmi nášho projektu sú: 1. Presne definovať ciele v rámci aktivít na hodinách 2. Zefektívniť vyučovací proces 3. Vytvoriť dynamickejšie prostredie pre lektorov 4. Vytvoriť pre študentov atraktívnejšiu a príjemnejšiu atmosféru 5. Pozitívne vplývať na vzťahy medzi lektormi a ich študentmi 6. Vytvoriť inštitúciu na požadovanej úrovni, ktorá by bola definovaná ako kvalitná, spoľahlivá, efektívna a uspokojujúca Okrem týchto hlavných cieľov je ďalším, nie menej dôležitým aj bezpodmienečná modernizácia webovej stránky, keďže kvalitná www.stránka bude slúžiť ako jeden z nástrojov výučby. Bude taktiež nevyhnutné organizovať stretnutia lektorov, a to nie len v rámci jazykovej školy, ale komunikácia bude prebiehať aj s inými jazykovými školami, a to napr. počas "workshops", na ktorých si lektori budú môcť vymieňať skúsenosti z hodín a rozoberať metodologické postupy. Tento projekt budú viesť dve lektorky, ktoré by radi absolvovali stáž v Anglolang, Scarborough v termíne 7.8.-18.8.2017. Sú to lektorky s dostatočne dlhou praxou, takže očakávame, že ich stáž bude pre jazykovú školu prínosom. Sú lojálne a veľmi nápomocné. Už v súčasnosti pôsobia ako mentorky pre ostatných lektorov a pomáhajú novým a menej skúseným lektorom. Pracujú aj na iných doplnkových projektoch, napr. pri tvorbe testov. Počas trvania tohto projektu budú pôsobiť tiež ako mentorky pre iných lektorov. Najskôr na plánovanom stretnutí lektorov vysvetlia ciele a plán projektu, ony sami budú úlohy tvoriť a zároveň budú monitorovať prácu ostatných lektorov. Budú zhromažďovať "feedback" od lektorov a študentov. Takto budeme v jazykovej škole schopní vyhodnotiť kvalitu cvičení a pracovať na jej zvýšení. Úlohy budeme modifikovať, podľa potrieb a požiadaviek našich klientov zaradíme atraktívne témy a menej atraktívne vylúčime. Lektorky budú organizovať pravidelné stretnutia s ostatnými lektormi, na ktorých budú prediskutovávané problematické otázky a v rámci ktorých si lektori budú vymieňať svoje zážitky a skúsenosti. Budeme dbať na pravidelnosť týchto stretnutí, a to cca 4 x ročne, príp. podľa potreby. Komunikácia medzi zúčastnenými lektormi bude prebiehať osobnými stretnutiami, mailovou alebo telefonickou komunikáciou. Veríme, že takéto pracovné prostredie bude motivovať našich lektorov. Motivovaní lektori budú podávať kvalitný výkon na hodinách, čo povedie ku spokojnosti našich študentov. Veríme, že týmto projektom rozšírime spoluprácu aj s inými jazykovými školami - slovenskými a zahraničnými a celý projekt nás povedie ku vysokému skvalitneniu výučby a skvalitneniu ostatných služieb, ktoré naša jazyková škola ponúka.
Koordinátor:English in the City s.r.o., Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
Bratislava