Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zlepšenie zručností Teen mentorov
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA104-035192
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:11960 €
Sumár projektu:Cieľom mobilitného projektu "Zlepšenie zručností Teen mentorov" je zlepšenie vedomostí, zručností a kompetencií minimálne 7 Teen mentorov, ktorí sa podieľajú na projekte Životológia. Životológia je ročný akreditovaný vzdelávací program, ktorý vyučujú dobrovoľníci - Teen mentori (odborníci rôznych vekových kategórií a oblastí života). Výrazne dopĺňa vedomosti a poznatky získané v klasickom školskom systéme o praktické zručnosti, ktoré mladý človek využíva na úspešné zvládnutie každodenných životných výziev a náročných situácií v oblasti vzťahov, úspechu, poznania a pochopenia samého seba, nasmerovania svojho života. Pomocou mentorov učí mladých ľudí zábavnou formou rozvíjať svoje sebapoznávacie, komunikačné, vodcovské a sociálne zručnosti na to, aby mohol plne využívať svoj potenciál. Významnou súčasťou projektu je aj vzdelávanie dospelých - učiteľov, ktorých rola sa v súčasnosti veľmi mení. Zmena v spoločnosti od nich vyžaduje nový, inovatívny prístup k vzdelávaniu, schopnosť pochopiť študenta ako individuálnu osobnosť, hľadanie potenciálu v jednotlivcoch a podporovať ich. Toto sú výzvy, ktoré môžu byť pre učiteľov veľmi náročné na aplikáciu v každodennom živote. Cieľom mobilitného projektu je získať nové inšpirácie, zručnosti a vedomosti z inovatívnych metód vzdelávania a ďalších oblastí, ktoré sú pre rozvoj učiteľov dôležité (budovanie a podpora kreativity, zvládanie stresu a iné). Tieto zručnosti uplatniť v následnom vzdelávaní učiteľov a pomôcť im v ich rozvoji.
Koordinátor:Dom poznania - združenie pre osobný rozvoj, Chalúpkova, 903 01 Senec
Senec