Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Divadlom proti radikalizmu
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA104-035244
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:3295 €
Sumár projektu:Projekt Divadlom proti radikalizácii reaguje na veľmi aktuálnu potrebu verejného dialógu o témach diskriminácie a nárastu radikalizácie voči menšinám. Zároveň menšiny nemajú príliš veľa možností, ako sprostredkovať svoje skúsenosti s diskrimináciou zrozumiteľnou formou. Metóda Divadla Fórum prináša inovatívny spôsob, ktorý prepája účinkujúcich (znevýhodnené skupiny), ktoré "hrajú" na pódiu reálne situácie a divákov, ktorí môžu zasahovať do hry ako aktívni účastníci. Cieľom projektu je získať kompetencie, ktoré by umožnili realizovať túto formu na Slovensku a prispieť tým k boju proti radikalizácii. Hlavnou aktivitou je účasť na dvoch vzdelávacích podujatiach/tréningoch v rámci kvalifikačného programu Divadla Fórum v Berlíne, v Nemecku. Medzi tréningami prebehne na Slovensku prax, ktorá je súčasťou programu. Na vzdelávacej mobilite sa zúčastní jeden účastník z vysielajúcej organizácie. Hlavným dopadom projektu bude získanie kompetencií v inovatívnej metóde Divadla Fórum a ich prenos v neformálnom vzdelávaní dospelých na Slovensku so špecifickým zameraním na menšiny (migranti, Rómovia,...)
Koordinátor:Nadácia Milana Šimečku, Panenská 4, 811 03 Bratislava
Bratislava