Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávaním cez internet pomáhame svetu
Číslo projektu:2017-1-SK02-KA105-001241
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:36249 €
Sumár projektu:Projekt s názvom „ Vzdelávaním cez internet pomáhame svetu“ predkladá organizácia E@I ZDRUŽENIE, ktoré plní úlohu hosťujúcej a koordinujúcej organizácie. V projekte žiada podporu pre 4 dobrovoľníkov ( 2 z Ruskej federácie, 2 z Nemecka). Miesto realizácie
Koordinátor:E@I ZDRUZENIE