Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fight For Future
Číslo projektu:2017-1-SK02-KA105-001242
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:27170 €
Sumár projektu: Mládežnícka výmena pod názvom Fight for future bude trvať 10 dní, v čase od 26.07.2017 do 04.08.2017 v Zlatej Putni, vo Viničkách na Slovensku. Jej hlavným cieľom mládežníckej výmeny je prispieť k zníženiu nezamestnanosti mladých ľudí. Účastníci pochádz
Koordinátor:Youth Parliament Copus