Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RePlay - Creative Guide of Solutions for Change
Číslo projektu:2017-1-SK02-KA105-001249
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:29350 €
Sumár projektu:Projekt 10-dňovej mobility pracovníkov s mládežou predkladá organizácia MLADIINFO spolu s partnermi z 8mich krajín programu Erasmus+. Počas 10-tich dní si 31 účastníkov osvojí nové kreatívne techniky a metódy, ktoré môžu využiť v práci s mládežou. Program
Koordinátor:MLADIINFO SLOVENSKO