Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spoznaj svoje ľudské práva
Číslo projektu:2017-1-SK02-KA105-001254
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:17670 €
Sumár projektu:Projekt Know Your Human Rights je zameraný na zvyšujúcu sa mieru nenávisti a intolerancie ako na Slovensku, tak aj v Európe. V rámci projektu vstupujú do spolupráce 4 krajiny: Poľsko, Taliansko, Slovensko a Fínsko. 31 mladých ľudí vo veku od 18-25 rokov b
Koordinátor:change your self