Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stay connected - Share with others!
Číslo projektu:2017-1-SK02-KA105-001262
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:17542 €
Sumár projektu:Predkladateľom projektu je národná pobočka ACET SR, ktorá patrí do medzinárodnej siete ACET Inernational Alliance. Partnermi projektu sú Medzinárodní a dobrovolnícke centrum Totem, z.s., Plzeň, ČR; DO Světa, Strakonice, ČR YMCA Serbia Backi Petrovac, Srbs
Koordinátor:ACET SR