Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Start Up Your Career
Číslo projektu:2017-1-SK02-KA105-001263
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:30505 €
Sumár projektu:Mládežnícka výmena “Start Up Your Career” predstaví tému - ako začať vlastné podnikanie. Hlavným cieľom je zvýšiť povedomie mladých ľudí o ich osobných schopnostiach, zručnostiach a o podnikaní všeobecne. Na projekte sa zúčastní 40 mladých ľudí z SK, R
Koordinátor:Obciansky spolok