Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prekračujeme vlastné hranice
Číslo projektu:2017-1-SK02-KA105-001289
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:25980 €
Sumár projektu:Hlavnou aktivitou projektu je mládežnícka výmena, ktorej sa zúčastnia 41 mladých ľudí z piatich európskych krajín vo veku 15 - 27 rokov, a to zo Slovenska, Maďarska, Bulharska, Litvy a Nórska, z toho 28 účastníkov so znevýhodnením. Predkladateľ projektu,
Koordinátor:Divé maky, o.z.