Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Animated Education
Číslo projektu:2017-1-SK02-KA105-001297
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:34865 €
Sumár projektu:Cieľom projektu "Animated Education" vedený organizáciou Občiansky spolok je rozvíjať zručnosti a kompetencie ako uplatňovať animované grafické techniky, zjednodušenia a podobné metódy v mládežníckych pracovných činnostiach. Projekt zapojí 32 pracovníkov
Koordinátor:Obciansky spolok