Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Missing Pieces
Číslo projektu:2017-1-SK02-KA105-001298
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:22155 €
Sumár projektu:Projekt predkladá organizácia Diera do sveta, o. z., Liptovský Mikuláš. Hlavnou aktivitou projektu je mobilita pracovníkov s mládežou a ich vzdelávanie, pričom medzi hlavné témy vzdelávania patrí rozvoj komunikačných zručností a zlepšenie kompetencií smer
Koordinátor:Obcianske zdruzenie Diera do sveta