Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quo vadis Roškovce?
Číslo projektu:2017-2-SK02-KA105-001399
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:17817 €
Sumár projektu:Predložená žiadosť organizácie Človek v ohrození je 12-mesačným projektom EDS pre 2 dobrovoľníkov z Talianska a Španielska prebiehajúcim v komunitnom centre v Roškovciach. Hlavnými témami projektu je inklúzia, boj proti zlyhaniu vo vzdelávaní (predčasné u
Koordinátor:CLOVEK V OHROZENI, NO