Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Smiem prosiť, zdravie?
Číslo projektu:2017-2-SK02-KA105-001426
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:24275 €
Sumár projektu:People are strange, when you are stranger“ projekt predkladateľa Agentúry rozvoja turizmu, kultúry, remesla, umenia a harmónie, Prenčov sa venuje mládežníckej výmene z 7 krajín ( Slovensko, Grécko, Litva, Taliansko, Portugalsko, Francúzsko, Estónsko). Kaž
Koordinátor:Youth Bridges