Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Get in touch
Číslo projektu:2017-2-SK02-KA105-001441
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:62090 €
Sumár projektu:Žiadateľom školenia pre pracovníkov s mládežou je OZ V.I.A.C., partnermi projektu sú organizácie z Estónska, Litvy, Lotyšska, Českej republiky, Slovinska, Malty a aj ďalší partner zo Slovenska. Témou školenia je „design thinking“, projektové myslenie v pr
Koordinátor:V.I.A.C. - INSTITUT PRE PODPORU A ROZVOJ MLADEZE