Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dlhodobé partnerstvo - záruka kvalitných projektov
Číslo projektu:2017-2-SK02-KA135-001457
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:257716.68 €
Sumár projektu:Projekt je zameraný na interkultúrny dialóg, boj s narastajúcim extrémizmom a xenofóbiou. Snaží sa zapojiť dobrovoľníkov do rôznych aktivít (prezentácie, workshopy), čím ich naučí prezentačné a komunikačné zručnosti, podnieti ich podnikavosť a sebadôveru.
Koordinátor:OBCIANSKE ZDRUZENIE KERIC