Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Create & Control
Číslo projektu:2017-2-SK02-KA347-001394
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:17250 €
Sumár projektu:Projekt Creat and Control patrí do programu Erasmus+, akcie K3, ktorého začiatok je plánovaný od 1.8.2017 s dobou trvania projektu 11 mesiacov. Cieľom projektu je podpora mladých ľudí v ich aktívnej účasti na politickom dianí. Aktivita bude realizovaná fo
Koordinátor:Pomáhame druhým, o.z.