Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PlaNET Social Enterprise 2.0
Číslo projektu:2017-3-SK02-KA205-001532
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:139531 €
Sumár projektu:Projekt nadväzuje na mládežnícku iniciatívu PlaNET SOEN, a vďaka jej úspešnosti sa organizácia rozhodla v tejto problematike pokračovať ďalším projektom. Projekt je naplánovaný na dobu trvania 28 mesiacov, so začiatkom v máji 2018. Medzi hlavné ciele patr
Koordinátor:AGENTURA PRE ROZVOJ GEMERA