Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mesével Együtt Segítsük az Egészséget!
Číslo projektu:2018-1-HU01-KA229-047862_5
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:85000 €
Sumár projektu:Szakmai motivációnk a fenntarthatóság- 2010- óta végzett nemzetközi projekttevékenységeink (Kézenfogva- EMAIL-HELP) előremutatóak: egymásra épültek, tudatosan tervezettek, felépítettek, valós szükségletekből indultak ki, lépésről- lépésre történő megvalósításával alapot képeztek, arra, hogy új MESE programunkban kitűzött célunkat elérjük, gyermekeink boldog, testileg- és lelkileg egészséges személyiséggé váljanak. Az eddig elvégzett tevékenységeinkből gyűjtött tapasztalataink és eredmények azt mutatják, hogy óvodáinkban egyre több gyermek szorongásos problémákkal és magatartás zavarokkal küzd, emelkedik az agresszív megnyilvánulások száma, a gyermekek a legalapvetőbb érzelmeik kifejezésére is képtelenek, nyomás alatt vannak, nem alakult ki bennük a kudarckezelés, a belső érzelmi biztonság. A családok megváltozott helyzete (rohanó életvitel, rendezetlen családi élet, kevés együtt töltött idő-beszélgetés stb.) befolyásolja a gyermekek érzelmi állapotát. A projekt célja a gyermekek érzelmi biztonságának megteremtése óvodai és családi környezetben, a szülők partneri együttműködésével. A programunkban 5 partnerintézmény pedagógusaival az esélyegyenlőség alapelveinek megfelelően kompenzáljuk a hátrányokat, gondozzuk a tehetségeket, végezzük a gyermekek testi-lelki egészségének megőrzését az inkluzív pedagógia tükrében, a szülők családi nevelésének megsegítésével, a pedagógusok kompetenciáinak, módszertani kultúrájának gazdagítása mellett mentális egészségük megóvásával. A partnerekkel közösen elhatároztuk, hogy MESE projektünkben különös figyelmet szánunk a gyermekek érzelmeinek, érzelmi intelligenciájának fejlesztésére a mesét felhasználva (mesepszichológia, EQ-fejlesztő mesék, báb- és drámajáték), komplex módon, a művészetek eszközeivel valósítjuk meg. A mese (báb-, drámajáték, tánc, kreatív tevékenységek) az egészséges érzelmi-, lelki-, szellemi-, szociális fejlődéshez nélkülözhetetlenek, az érzelmi intelligencia fejlesztésének legfontosabb eszköze, amely életre szóló nyomokat hagy a gyermek lelkében. A mesélés sajátos szituációja, hangulata adja meg az érzelmi biztonságot, el lehet benne lazulni elősegíti a befelé figyelést, fantáziaképeket alkothat, a felgyűlt feszültségek, negatív érzések, félelmek feldolgozására is lehetőséget ad. A projektbe kapcsolódó partnerek között drámapedagógus, meseterapeuta, bevált jó gyakorlatokkal rendelkező pedagógusok vesznek részt. A magyar anyanyelvű óvodák, céljaival, módszereivel, az érzelmi élet fejlesztésére irányuló programjaikkal megismerkedve, fejlesztő munkánk színesedik, új tartalmakkal bővül, ezáltal hozzájárulva az intézmények fejlődéséhez, valamint a jó gyakorlatok terjesztéséhez. A mindennapos munkánkat segítik a megtapasztalt ötletek, témák, feldolgozások, amelyek beépülnek óvodai napjainkba. A pedagógusok felkészültsége segíti az óvoda- iskola átmenet zökkenőmentes megvalósulását, az iskolákkal való partneri együttműködést. A kulturális rendezvényekbe való kapcsolódással kihasználjuk a lehetőséget, hogy felhívjuk a figyelmet az egészség, ezen belül is a lelki egészségvédelem kiemelt szerepére, arra, hogy a belső harmónia eléréséhez szükséges, hogy magunk és egymás érzelmeit tudjuk felismerni, konfliktusokat kezelni, együttműködni, segítséget kérni, fejlett legyen az érzelmi intelligenciánk. Az együttműködésen belül összegyűjtött ötletek, módszerek, tapasztalatok, a mobilitásokon elsajátított ismeretek, valamint az előző projektek során kidolgozott kézikönyvek adják az alapot az új, innovatív, az egészséges gyermeki személyiség kialakításához nélkülözhetetlen érzelmi intelligenciát fejlesztő mese program létrehozásához (MESE). A program írott és digitális formában elérhető lesz multikulturalitással kiegészítve. A projekt megnyitása más intézmények felé -szakmai napok, közös rendezvények, konferenciákon való részvétel- a program egyes elemeinek bemutatását is szolgálja. Publikációs tevékenységeink, kisfilmjeink világhálón való megosztása, a közösen létrehozott webes felületen blog vezetésével az együttműködés két évének nyomon követését, a projekt szélesebb körben való fenntarthatóságát is jelenti.
Koordinátor:Zakladna skola s materskou skolou Davida Maszarosa - Meszaros David Alapiskola es Ovoda, Skolsky objekt c. 888, Velka Maca - Nagymacsed
Veľká Mača