Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Google oferuje aplikacje do lekcji
Číslo projektu:2018-1-PL01-KA229-050762_2
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:186250 €
Sumár projektu:Celem naszego projektu jest stworzenie innowacyjnego środowiska edukacyjnego dla uczniów i nauczycieli w oparciu o aplikacje Google, które pozwolą każdemu zdobyć i ćwiczyć umiejętności społeczne i techniczne, a także wymieniać się pomysłami na temat nowych technologii. Projekt skierowany jest do ok.300 uczniów w przedziale 15 - 20 lat oraz 60 nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Podczas mobilności uczestnicy projektu zostaną zapoznani z wieloma narzędziami Google, aby dowiedzieć się, jak: - zapisywać i udostępniać materiały do nauki i uczenia się przy użyciu dysku Google, - pracować jednocześnie nad dokumentami na dysku Google, - budować strony internetowe za pomocą witryn Google, - opracować ankietę z Formularzem Google, - komunikować się i wykonywać zadania z Google Classroom, - tworzyć blogi z Blogerem Google, - przesyłać filmy na YouTube, - przygotować się do wizyty partnerów dzięki mapie Google i kalendarzowi, - ćwiczyć użycie aplikacji Google Arts and Culture, Ekspedycje i Cardboard. Realizując projekt wykorzystamy następujące metody pracy: szkolenia w trakcie mobilności, webinaria pomiędzy mobilnościami, ankiety pozwalające mierzyć stopień satysfakcji uczestników oraz zdobytej wiedzy, pracę w grupie, dyskusje na forach i blogach, w kontaktach osobistych. Nauczyciele opracują całkowicie innowacyjne konspekty lekcji, które wprowadzą do swojej pracy pedagogicznej. Uczniowie będą zmotywowani i chętni do nauki. Opracują blogi, filmy z działań projektowych. Nauczą się budować strony internetowe. Zdobędą nowe doświadczenia poprzez udział w międzynarodowych lekcjach, w webinarach, wycieczkach do zakładów pracy stosujących narzędzia Google. W ramach projektu zaangażowana też będzie społeczność lokalna, władze, współpracujące szkoły i rodzice uczniów. Stworzymy szkołę przyszłości poprzez podejście do nauczania i uczenia się za pomocą narzędzi cyfrowych. Pomożemy także młodym ludzi przełamać bariery angażując ich we współpracę międzynarodową i przyczynimy się do ich sukcesu w nauce języka angielskiego.
Koordinátor:Stredna odborna skola elektrotechnicka, Sibirska 1, Trnava
Trnava