Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IKT a dostupné webové nástroje vo vzdelávaní: Ďalší spôsob vyučovania a učenia sa
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046032
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:3800 €
Sumár projektu:Hlavným cieľom projektu je modernizácia a skvalitnenie vyučovacieho procesu, zefektívnenie riadenia školy, medzinárodná otvorenosť školy a zlepšenie komunikácie na všetkých úrovniach. Zabezpečením kvalitnej výučby očakávame od žiakov zlepšenie jazykových kompetencií a tiež aj IKT kompetencií. Očakávame rozvoj profesionálneho a kariérneho rastu učiteľov a zvýšenie ich motivácie v každodennej práci. Našu organizáciu chceme postupne pretransformovať na konkurencieschopnú vzdelávaciu inštitúciu v európskom kontexte.
Koordinátor:Základná škola s materskou školou Habovka
Habovka