Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chceme vedieť viac!
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046110
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:10360 €
Sumár projektu:Názov projektu je „Chceme vedieť viac!“. Boli by sme radi, keby si túto vetu hovorili naši žiaci a ich učitelia. Aby žiaci mali chuť prísť do školy a chceli sa učiť. Aby si učitelia chceli zvyšovať odbornosť a uvedomili si, že vzdelávanie im pomáha. Chceme dosiahnuť lepšie výsledky vzdelávania, predpokladom ktorých je profesijný rast učiteľov a zmena spôsobu učenia. Naši učitelia sa zúčastnia vzdelávania v zahraničí. Zdokonalia svoje pedagogické majstrovstvo a získajú veľmi vzácnu skúsenosť o tom, ako sa učia a vychovávajú žiaci vo svete. Partnerskými organizáciami sú školiace inštitúcie v zahraničí v Anglicku – Pilgrims a v Českej republike – GLORYLAB a Edutime. Školenia sa zúčastnia 4 učiteľky. Sú to dve učiteľky anglického jazyka, učiteľka informatiky a riaditeľka školy. Učiteľky anglického jazyka budú vedieť ponúknuť žiakom rôzne postupy, ktoré zodpovedajú rôznorodým potrebám a učebným štýlom detí. Obzvlášť deti s výchovno-vzdelávacími potrebami potrebujú zážitkové a kooperatívne učenie, integráciu anglického jazyka prostredníctvom CLIL. Učiteľka informatiky bude vedieť usmerniť záujem detí, najmä detí s nadaním, na využívanie moderných technológií pri osvojovaní učiva a komunikácii. Poskytne žiakom široký prehľad o možnostiach práce na počítačoch vrátane programovania, čo môže výrazne ovplyvniť profesijnú orientáciu detí. Riaditeľka školy vidí veľkú perspektívu v medzinárodnej spolupráci školy – žiakov a učiteľov. Krátka vzdialenosť umožní v budúcnosti partnerov z českých škôl stretnúť nielen vo virtuálnom, ale aj v reálnom svete. Z tohto dôvodu sa riaditeľka školy chce dozvedieť čo najviac o školskom systéme v Čechách, navštíviť české školy a nadviazať spoluprácu. Učitelia zdokonalia svoje pedagogické majstrovstvo a komunikačné schopnosti v cudzom jazyku. Význam mobility spočíva v tom, že skúsenosti nadobudnú medzinárodný charakter. Vyškolení učitelia budú nové postupy po návrate zo školení aplikovať vo svojej práci. Prostredníctvom interných školení a otvorených hodín budú školiť ostatných kolegov. Vznikne metodická príručka, prezentácie a pracovné listy pre žiakov. Aktivizujúce metódy a postupy prispôsobené rôznorodým potrebám detí, výučba podporovaná digitálnymi technológiami, nové medzinárodné priateľstvá zlepšia vzdelávacie podmienky všetkých žiakov. Zvýšená kvalita vzdelávania, riadenia školy a schopnosť pracovať v medzinárodnom tíme bude mať pozitívny vplyv na kvalitu školy. Realizáciou projektu „Chceme vedieť viac !“ európsky plán rozvoja Základnej školy Pavla Križku v Kremnici nadobudne reálny charakter.
Koordinátor:Základná škola Pavla Križku, Ulica Pavla Križku 392/8, Kremnica
Kremnica