Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spolu sa učíme
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046144
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:12860 €
Sumár projektu:Projekt "Spolu sa učíme" je zameraný na zlepšenie motivácie a radosti z učenia žiakov našej školy. Pracujeme so začlenenými žiakmi a cudzincami. Našou prioritou je vytvorenie dobrej klímy v triednych kolektívoch. Záleží nám na motivácií žiakov a snažíme sa vyučovacie hodiny pripravovať zaujímavo. Škola sa stará o profesionálny rast zamestnancov. Cieľom projektu je naučiť sa a zaviesť do praxe nové metódy, aktivity, zlepšiť jazykové kompetencie učiteľov, metódu CLIL a tým motivovať žiakov k učeniu a pomôcť lepšie integrovať začlenených žiakov a cudzincov. Na projekte pracujú učitelia s rôznou praxou, ktorí učia na 1. aj 2. stupni a tiež z vedenia školy. Zúčastnia sa vzdelávania učiteľov a získané vedomosti a zručnosti vyskúšajú na svojich hodinách. Nové vedomosti a zručnosti a ich využitie vo vyučovacom procese budú zdieľať s kolegami a zavádzať do vyučovania v našej škole. Prínos pre školu budú nové metódy, aktivity, zvýšenie jazykových kompetencií účastníkov, nové motivačné metódy, využitie metódy CLIL a nové nápady pre prácu so začlenenými žiakmi. Máme záujem nadviazať medzinárodné kontakty s učiteľmi pre budúcu spoluprácu napr. cez projekty eTwinning. Dlhodobý prínos pre školu budú atraktívnejšie vyučovacie hodiny a následne predpokladáme zvýšenú motiváciu a záujem vzdelávať sa.
Koordinátor:Základná škola s MŠ J.A.Komenského
Bratislava