Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozvoj a vzdelávanie hotelovej akadémie v turistickej Budapešti
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-045880
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:39454 €
Sumár projektu:Naša škola plánuje v tomto projekte realizovať zahraničnú odbornú stáž v maďarskej Budapešti 9.-29. septembra 2018. Stáž sa organizuje na 3 týždne a zahŕňa 18 študentov 4. a 5. ročníka odboru hotelová akadémia a 2 sprevádzajúcich učiteľov. Cieľom realizovania projektu mobility je umožniť žiakom získať zručnosti v tých činnostiach, ktoré nadväzujú na teoretickú prípravu počas školského roku a zdokonaliť sa v praktickej príprave v študovanom odbore, ako aj rozšíriť si obzor v odbore. V rámci zahraničnej praxe budú mať žiaci možnosť porovnať organizáciu práce v jednotlivých segmentoch zaoberajúcich sa cestovným ruchom, hoteliérstvom, kongresným turizmom a event manažmentom na Slovensku a v Maďarsku. V styku so zákazníkmi, spolupracovníkmi a nadriadenými si budú môcť zdokonaliť jazykové kompetencie získané počas vyučovacieho procesu a praxe. Od praxe očakávame, že sa u študentov zvýši samostatnosť, zodpovedný prístup k zvereným úlohám, inovatívnosť, otvorenosť, flexibilita, adaptabilita, odbornosť, tímová práca a empatia. Ciele v oblasti odborného rozvoja účastníkov: - oboznámiť sa s prácou na recepcii (privítanie hostí, registrácia, dokumentácia, prezentácia zábavných programov hotela, turistické odporúčania hosťom, ponúkané služby hotela - to všetko v maďarskom a anglickom/nemeckom jazyku) - oboznámiť sa s fungovaním a štandardmi štvorhviezdičkového hotela (marketing, F&B, recepcia, housekeeping) - oboznámiť sa s event manažmentom a kongresovým turizmom vo štvorhviezdičkových hoteloch Veľmi dôležitým očakávaným dopadom je rozvoj cestovného ruchu v regióne a krajine, budovanie medzinárodných vzťahov, zvýšenie odbornosti našich absolventov a rozvoj kongresového turizmu v našom kraji.
Koordinátor:SOŠ rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda - Dunaszerdahely
Dunajská Streda