Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prax z nás robí majstrov
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-046053
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:51226 €
Sumár projektu:Do projektu "Prax z nás robí majstrov " sú zapojené 3 organizácie z troch európskych krajín. Koordinujúcou organizáciou je Pedagogickej a sociálnej akadémie (PaSA) v Lučenci, ktorá je najstaršou organizáciou pripravujúcou žiakov predovšetkým na povolanie učiteľ v MŠ a vychovávateľ a to v jazyku slovenskom a maďarskom. Partnerskými organizáciami sú Materská škola, všeobecná škola, gymnázium a kolégium v Maďarskom meste Sarvaš a predškolské zariadenia Happy Bunnies nursery v Anglickom meste Gillingham. Projektu v anglickom meste Gillingham, sa zúčastnia 12 žiaci Pedagogickej a sociálnej akadémie v Lučeneci (PaSA) a 2 sprevádzajúci pedagógovia. Do projektu budú zapojení žiaci 3. ročníkov odboru 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo s vyučovacím jazykom slovenským. Mobility v maďarskom meste Sarvaš sa zúčastní 12 žiakov z 3. ročníka odboru 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo s vyučovacím jazykom slovenským a 2 sprevádzajúce osoby. Projekt je zameraný na potreby praktickej prípravy našich žiakov, vzhľadom na to, že súčasťou vzdelávania je aj predmet odborná prax, počas ktorého si overujú teoretické vedomosti a praktické zručnosti získané v odborných pedagogických predmetoch v reálnom prostredí materskej školy v Maďarsku a Anglicku. Hlavnými cieľmi projektu sú získanie nových skúseností počas praxe v predškolských zariadeniach Happy Bunnies nursery v Anglicku a slovenskej Materskej škole v Maďarsku. Cieľom je zlepšenie jazykových zručností žiakov, zvýšenie kvality vzdelávania študentov odboru učiteľstvo v MŠ a vychovávateľstvo a v neposlednom rade zlepšenie kvality a zvýšenie objemu spolupráce so zahraničnými inštitúciami, pracujúcimi v predprimárnom sektore. Happy Bunnies nursery a Materská škola, všeobecná škola, gymnázium a kolégium v Sarvaši sú pre tieto ciele projektu vhodnou organizáciou i partnerom zároveň.
Koordinátor:Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia
Lučenec