Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ART - MULTIKULTÚRA - TALENT - rozšírenie odborných kompetencií žiakov umeleckých odborov
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-046148
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:65156 €
Sumár projektu: Projektu sa zúčastní Stredná odborná škola, Košická 20 v Prešove (Slovenská republika) ako žiadateľ a vysielajúca organizácia a abcrea srl., grafické štúdio v Miláne (Taliansko) ako prijímajúca organizácia. Hlavným cieľom projektu je rozšírenie grafických a fotografických kompetencií 2*12-tich žiakov 3. a 4.ročníka študijných umeleckých odborov fotografický dizajn a propragačná grafika, v dvoch turnusoch Sprevádzajúcimi osobami budú 2 učitelia odborných predmetov. Nové poznatky, informácie a zručnosti z oblasti fotografovania a grafiky žiaci získajú počas trojtýždennej stáže na prevádzke partnerskej firmy. Prvý turnus stáže sa uskutoční v októbri 2018, a druhý turnus v apríli 2019. Pracovné aktivity budú zamerané hlavne získanie nových zručností pri vypracovaní grafických návrhov pre denné zákazky vo firme. Výstupom projektu bude portfólio vlastných prác, spracované do prezentácií a fotografických koláži. Vzdelávacie výstupy budú potvrdené v dokumente Europass - Mobilita a pomocou nástroja ECVET. Realizáciou projektu chceme podporiť internacionalizáciu školy, čo je súčasťou strategického dokumentu "Koncepcia rozvoja SOŠ, Košická 20, Prešov do roku 2018".
Koordinátor:Stredná odborná škola
Prešov