Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grafika nás spája
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-046206
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:30172 €
Sumár projektu:Rozhodli sme sa realizovať tento projekt práve preto, aby sme umožnili našim žiakom absolvovať zahraničnú odbornú stáž a získať tak zahraničné pracovné skúsenosti. Väčšina našich žiakov pochádza zo znevýhodneného prostredia a žije v regióne s vysokou nezamestnanosťou. Bez tohto projektu by nemali možnosť vycestovať do zahraničia, spoznať krajinu a pracovať vo firmách s dobrým menom. Ako cieľovú krajinu sme si vybrali Českú republiku, nakoľko väčšina našich žiakov má slabé jazykové vedomosti z cudzích jazykov. V susednom Česku by ale nemali mať žiadne komunikačné ťažkosti a vedeli by sa lepšie zamerať na získanie odborných skúseností. V tomto projekte plánujeme realizovať dve aktivity. Prvá aktivita by bola zahraničná odborná stáž dvoch zamestnancov: učiteľa odborných predmetov odboru grafik digitálnych médií a majstra odborného výcviku odboru murár. Túto stáž by sme chceli realizovať v októbri 2018 na dobu 1 týždeň v Prahe. Druhá aktivita je zameraná na odbornú stáž žiakov, v rámci ktorej chceme zabezpečiť 5 našim žiakom zo študijného odboru grafik digitálnych médií a 6 žiakom z učebného odboru murár rozvíjanie odborných vedomostí a zručností a získanie zahraničných pracovných skúseností. Odbornú stáž plánujeme v apríli/máji 2019 na dobu tri týždne, tiež v Prahe.
Koordinátor:Spojená škola
Bardejov