Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA103-045838
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:22800 €
Koordinátor:Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom s.r.o.
Dubnica nad Váhom