Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA103-045911
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:17376 €
Koordinátor:Bratislavská medzinárodna škola liberálnych štúdií, n.o.
Bratislava