Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA103-045955
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:141470 €
Koordinátor:Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Bratislava