Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tancom po Európe
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA104-046249
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:7970 €
Sumár projektu:Komorný folklórny súbor Szőttes v tomto roku sa zúčastní prvý krát v projekte ERASMUS+, v programe „Vzdelávanie dospelých“ ale v roku 2016 ako prijímajúca inštitúcia spolupracovala pri projekte Bartók Kulturális Táncegyesület. Plánuje dve mobility ktoré prinesú veľmi dôležité výsledky. Hlavným cieľom mobility je z jedného hľadiska vytvorenie odborných stykov s partnerskými inštitúciami, v dôsledku čoho je rozširovanie medzinárodných stykov Komorného folklórneho súboru Szőttes, z druhej strany odborný rast súboru dôsledkom naučenia sa sardských tancov. Na mobilite v Sardínii sa zúčastnia štyri osoby, veď na osvojenie si a hodnovernú domácu interpretáciu sardských tancov je potrebné mať štyroch tanečníkov. Zúčastnení: Mária Horváth, Tímea Péter, Zoltán Gémesi, György Füzék, pedagogickej mobility sa zúčastnia Tímea Péter a György Füzék. K návšteve Sardínie dôjde v lete r. 2018. Počas piatich dní sa od tanečníkov prijímajúcej inštitúcie naučia sardské tance. Spoznajú inštrumentálnu a vokálnu ľudovú hudbu k týmto tancom a taktiež kroje a tanečno-folkloristické základy. V auguste alebo septembri 2018 na trojdňovom sústredení budú sa vyučovať Gemerské tance pre dospelých elévov Budapest Főváros Bartók Táncegyüttes. Výsledok mobility je, že zúčastnení sa oboznámia s naj charakteristickými typmi sardských tanečných tradícií, ktoré po návrate domov členov Komorného folklórneho súboru Szőttes. Sardské tance sú príbuzné s maďarskými (hlavne Csángó) kolovými tancami. Porovnávajúc tieto tance, dostaneme obraz o nádychu celistvosti európskeho tanečného bohatstva. Výsledkom vyučovacej mobility bude choreografia dospelej elévskej skupiny Bartók Táncegyüttes, ktorú predstaví pred početným publikom. S Budapest Főváros Bartók Táncegyüttes plánujeme dlhodobú spoluprácu. Výsledok projektu je spustenie kultúrneho dialógu. Dúfame, že podobné konkurzy, projekty aj v budúcnosti zrealizujeme.
Koordinátor:Komorný folklórny súbor Szöttes Kamara Néptáncegyüttes
Bratislava