Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O krok ďalej
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA104-046260
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:14230 €
Sumár projektu:V rámci práce s mladými ľuďmi si veľmi uvedomujeme, ako je dôležité ovplyvňovať aj prostredie, v ktorom žijú. Preto sa v posledných rokoch zvyšuje počet našich vzdelávacích aktivít, ktoré sú zamerané na ľudí z miestnej komunity, na širokú verejnosť. Keďže Orava je regiónom vidieckym, prostredie a ľudia z miestnych komunít majú na mladých ľudí veľký vplyv, lebo sa väčšinou poznajú navzájom a svoje názory utvárajú aj na základe skúseností s ľuďmi z miestnych komunít. Preto sa potrebujeme aj v tejto oblasti neustále rozvíjať a nadobúdať nové skúsenosti, hľadať efektívne spôsoby oslovovania cieľovej skupiny dospelých ako aj nové metódy práce s touto cieľovou skupinou. Hlavným cieľom tohto projektu je zvyšovať kompetencie riadiacich a odborných pracovníkov v oblasti tvorby a realizácie vzdelávacích programov pre dospelých a prispieť tak ku zvyšovaní dopadu tohto vzdelávania na cieľovú skupinu. V rámci projektu plánujeme vyslať našich pracovníkov na mobility v troch nasledujúcich oblastiach: 1. Management a riadenie – hlavným cieľom týchto aktivít je posilniť kompetencie riadiacich pracovníkov v oblasti komunikácie s cieľovými skupinami a v oblasti efektívnejšie komunikácie s cieľovými skupinami. Pre túto oblasť sme vybrali dve mobility: Kurz Talent management a kurz digitálneho marketingu pre vzdelávacie inštitúcie. 2. Individuálna podpora účastníkov vzdelávaní – hlavným cieľom tejto oblasti je zvýšiť dopad nášho vzdelávania prostredníctvom individuálnej podpory účastníkov v priebehu vzdelávania aj po jeho ukončení. Pre túto oblasť sme vybrali dve mobility: Mentoring skills a Emočná inteligencia. 3. Nové metódy práce s cieľovými skupinami – hlavným cieľom tejto oblasti je získať nové inovatívne metódy práce s cieľovou skupinou dospelých, predovšetkým v oblasti využitia gamifikácie a kreatívneho myslenia. Pre túto oblasť sme vybrali dve mobility: Game based learning course about theory and practise of Serious games and gamification a Encouraging creative thinking.
Koordinátor:V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
Trstená