Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA107-046122
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:304550 €
Koordinátor:Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Nitra