Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA107-046175
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:25480 €
Koordinátor:Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
Trenčín