Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA107-046235
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:74030 €
Koordinátor:Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
Bratislava