Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA107-046245
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:64150 €
Koordinátor:Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava