Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Slávni maliari medzi nami
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA229-046301
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:71437 €
Sumár projektu:Myšlienka dvojročného projektu "Slávni maliari medzi nami" má dva rozmery - na začiatku projektu žiaci hľadajú slávnych umelcov výtvarného umenia a na konci projektu sa nimi stávajú. Slovensko - česko - poľsko - taliansky projekt je pre viac ako 200 žiakov objavnou cestou po stopách 10 slávnych svetových a 5 národných velikánov výtvarného umenia každej krajiny. Žiaci vo veku 8 -11 rokov zisťujú zaujímavosti o ich živote, tvorbe, období, v ktorom tvorili. Vyberajú diela, ktoré potom vlastným tvorivým spôsobom napodobňujú. Tie najúspešnejšie diela nám učiteľom a rodičom pomáhajú odhaliť detské talenty medzi nami, ktoré v súčasnosti čoraz viac neobjavené pohlcuje svet počítačov, médií a internetu. Prostriedkom poznávania a tvorivej činnosti sú formálne aj neformálne činnosti na pôde školy i mimo nej. Sú to vyučovacie hodiny umenia, dejepisu, regionálnej výchovy, exkurzie, tvorivé dielne i medzinárodné stretnutia učiteľov a žiakov. Žiaci svoje diela prezentujú na školských výstavách a záverečných vernisážach na verejnom mieste. Učitelia na záver projektu vytvárajú spoločného sprievodcu výtvarného umenia v podobe brožúry. Stáva sa tak učebnicou, vďaka ktorej myšlienka projektu pokračuje na školách aj nasledujúce roky.
Koordinátor:Zakladna skola Andreja Bagara
Trenčianske Teplice