Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Control – Job – Alternative
Číslo projektu:2018-1-SK02-KA105-001696
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:21725 €
Sumár projektu:Tento projekt umožní 35 mladým ľuďom pochádzajúcich z krajín alebo oblastí s vysokou nezamestnanosťou ( 50 % NEET) identifikovať svoje silné a slabé stránky, pomocou neformálneho vzdelávania budú zvyšovať svoje zručnosti, ktoré sú potrebné pre lepšie upla
Koordinátor:OTI Slovakia